Fomentant la innovació: aules d’emprenedoria

Fomentant la innovació: aules d’emprenedoria

En l’era actual, on la innovació i l'esperit emprenedor juguen un paper fonamental en el desenvolupament social i econòmic, les aules d'emprenedoria (APEs) s'han convertit en un recurs essencial.

Fomentant la innovació: aules d’emprenedoria

Aquestes aules són espais educatius innovadors que promouen el desenvolupament d'habilitats empresarials i el pensament emprenedor. En elles s’hi fomenta l'autonomia de l'estudiant perquè identifiqui problemes i busqui solucions mitjançant projectes pràctics i dinàmics.

El seu funcionament es basa en l'aprenentatge actiu i d’experiències. Els estudiants no només adquireixen coneixements teòrics, sinó que també posen en pràctica les seves idees, interactuen amb l'entorn i s'enfronten a situacions reals que els ajuden a desenvolupar habilitats emprenedores.

El mobiliari i la configuració de l'espai són elements crucials a les Aules d'Emprenedoria. És essencial que aquests entorns promoguin la creativitat, la col·laboració i la comunicació. Per tant, es recomana utilitzar mobiliari modular i versàtil que permeti adaptar ràpidament l'espai segons les necessitats del projecte o activitat en curs. Zones de treball en equip, espais per a presentacions i àrees per al treball individual i la discussió.

Optar per taules plegables o ajustables en altura ofereix versatilitat i comoditat per treballar tant asseguts com drets. Mobiliari amb rodes que permeti adaptar la configuració: cadires, pufs, sofàs, tamborets, etc. A més a més, també és interessant comptar amb pissarres on plasmar conceptes de forma visual i realitzar pluges d'idees. En general, es tracta de moblar l'espai de manera que pugui adaptar-se fàcilment a les necessitats de cada moment, sense deixar de costat la comoditat, funcionalitat i seguretat.

D'aquesta mateixa manera, el paper de la tecnologia és fonamental per facilitar la comunicació i col·laboració entre equips de treball, fins i tot a distància. Permet als estudiants investigar, recopilar informació i presentar les seves idees de manera efectiva i innovadora, i s'ha d'integrar correctament amb la resta d'elements.

En conclusió, les Aules d'Emprenedoria són espais educatius innovadors que fomenten l'esperit emprenedor i la creativitat. La combinació adequada de mobiliari, configuració de l'espai i tecnologia garanteix un entorn propici per al desenvolupament d'habilitats empresarials i el foment d'una mentalitat emprenedora.

A Grauspace comptem amb tota mena de mobiliari col·laboratiu i ajustable perquè puguis crear ambients còmodes, adaptats a les necessitats educatives del moment. Per a més informació, visita el nostre web o consulta el catàleg de productes.