Notes legals

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Titular de la pàgina web

Mobles Grau, S.A. està domiciliada al C/ Indústria, 15 de Santa Eugènia de Berga, codi postal (08507), província de Barcelona, inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tom 4769, Llibre 4090, secció 2a. Foli 106, Full 52471, inscripció 1a. amb CIF A08726556.

Adreça de correu electrònic de contacte 

info@grauspace.com és l’adreça web de http://grauspace.com mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix.

Telèfon de contacte:

34 938 853 918


Propietat intel·lectual i jurisdicció

GRAU és una marca registrada propietat de Mobles Grau, S.A. 
Totes les imatges del web GRAU estan protegides per drets d’autor i són propietat de Mobles Grau, S.A.
La reproducció, utilització o difusió parcial o total dels continguts, fotografies o marques, no autoritzada per Mobles Grau, S.A. queda expressament prohibida i subjecte a les penalitzacions establertes per la llei de propietat intel·lectual i/o Llei de marques. Així com tampoc s’autoritza:
· Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Mobles Grau, S.A. per mitjà de framing.
· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Mobles Grau, S.A. mitjançant in line linking.
· L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Mobles Grau, S.A. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i els enllaços

Mobles Grau, S.A. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquest web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Mobles Grau, S.A. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.