Equipació global d'un nou centre
Equipació global d'un nou centre
Equipació global d'un nou centre
1

Equipació global d'un nou centre — Madrid

Projecte realitzat per Espacios Maestros
Centre: Escuela Joyfe
Població: Madrid (Madrid)
Arquitecte: José Picó
Any: 2020

Productes emprats

Pupitres

Cadires

Accessoris

Box