Equipació global d'un nou centre
Equipació global d'un nou centre
Equipació global d'un nou centre
Equipació global d'un nou centre
1

Equipació global d'un nou centre — Folgueroles

Projecte realitzat conjuntament amb els docents del centre i Grau.
Centre: Institut Escola Mossèn Cinto
Població: Folgueroles (Barcelona)
Any: 2020

Productes emprats

Pupitres

Taules

Cadires