Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
Equipament mobiliari de laboratori
1

Equipació de mobiliari de laboratori

Projecte realitzat conjuntament amb Cognita i Grau.
Centre: British School of Barcelona
Població: Castelldefels (Barcelona)
Any: 2021

Productes emprats