Agora One

Agora One

La grada Agora, debatem? Seguint els valors de concepció i fabricació que Grau impregna en totes les seves creacions. Minimalista i robusta. Sense arestes vives i dissenyada per a un ús prolongat. Idònia per l’educació col·laborativa. S’entrega totalment muntada.

Accessoris

Porta Porta

Característiques

Anivellador Anivellador
Opció 1 Opció 1

Mesures (cm)

Agora One 145 Agora One 145